จิตอาสา ดอกไม้จันทน์

จิตอาสาฯดอกไม้จันทร์ ๑๗๐๗๒๖ 0001

 

 

จิตอาสา "ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์"


     

        เทศบาลตำบลสามโก้ ขอเชิญชวน พี่ น้อง ประชาชนชาวสามโก้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม " จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน " ณ เทศบาลตำบลสามโก้


        ในวันนี้มี คณะกรรมการชุมชน อสม. พนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม


อัลบั้มรูป