นายกเหล่ากาชาด ออกตรวจเยี่ยมฯ

timeline 25600815 153344

 

เทศบาลตำบลสามโก้ /อำเภอสามโก้/เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และอำเภอสามโก้/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง /พมจ.อ่างทอง

 

        เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560  นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายกบุญชู ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เหล่ากาชาคอำเภอสามโก้ พมจ. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ออกตรวจเยี่ยม ดูแล ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง