กิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๑

ประเพณสงกรานต 2561 ๑๘๐๔๑๘ 0016

     

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561

 

     เมื่อเวลา 09.00 น. นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอสามโก้ นายกบุญชู ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒธรรมพื้นบ้าน พิธีเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยในช่วงวันสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กิจกรรมบรรเทิง การตรวจสุขภาพ บริการอาหาร เครื่องดื่ม และการละเล่นต่าง ๆ มากมาย โดยมีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย