โครงการวันพระสุขใจ

ทำบุญวันพระ ๑๘๑๒๐๘ 0010

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายบุญชู ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ส.ต.ท.เป็นไท ปานประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร โครงการวันพระสุขใจ ผู้ว่าฯ พาไปทำบุญ ประจำปี 2562 จังหวัดอ่างทอง ณ วัดสามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
โดยมีนายเรวัตร ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนอำเภอสามโก้