ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ปองกนโรคโควด19 ๒๐๐๓๒๘ 0003

ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19


     นายบุญชู ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไรัส โควิด19 อย่างเข้มงวดโดยการวางมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกำหนดเป้าหมายโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พ่นยาป้องกันเชื้อไวรัส ในเขตเทศบาลตำบลสามโก้View the embedded image gallery online at:
http://samko.go.th/index.php/2/73-covid-19#sigFreeId69aa0d086b