แผนภูมิกองการศึกษา

แผนภูมิกองการศึกษา

Attachments:
Download this file (PlanEducation.pdf)PlanEducation.pdf[ ]88 kB

แผนภูมิกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนภูมิกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Attachments:
Download this file (PlanSataranasuk.pdf)PlanSataranasuk.pdf[ ]70 kB

แผนภูมิโครงสร้างกองคลัง

แผนภูมิโครงสร้างกองคลัง

Attachments:
Download this file (PlanKlang.pdf)PlanKlang.pdf[ ]68 kB

แผนภูมิโครงสร้างกองช่าง

แผนภูมิโครงสร้างกองช่าง

Attachments:
Download this file (PlanChang.pdf)PlanChang.pdf[ ]70 kB

แผนภูมิโครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

แผนภูมิโครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

Attachments:
Download this file (PlanPaLad.pdf)PlanPaLad.pdf[ ]72 kB